Wanneer is Het Perfecte Schap interessant voor u?

Het Perfecte Schap®

Het Perfecte Schap® helpt u om antwoord te geven op Retail-, Categorie-, Sales-, Trade Marketing- en (schap)logistiek gerelateerde vraagstukken.

Denk hierbij aan de volgende kwesties:

Vanuit Retail formule

 • Vloermeter matrix aanpassing (druk op metrages)
 • Aanpalende categorie ontwikkeling (nabuur plaatsing)
 • Schaprendement
 • Clustering

Vanuit categorie

 • Categorie staat onder druk
 • Herdefiniëring van de categorie vanuit trends en ontwikkelingen

Vanuit Sales en Trade Marketing

 • Uitdagingen in distributie en listing
 • Vraag vanuit handelspartner
 • Objectiviteit over de categorie
 • Het snel verbeteren van de winstgevendheid

Vanuit Marketing

 • Veranderende markt- en consumentomstandigheden
 • Herpositionering van merk (en verpakking)
 • NPD’s

Vanuit samenwerking met uw handelspartner

 • Het identificeren van groeikansen vanuit het schap
 • Het invullen van het schap vanuit toekomstperspectief
 • Invulling geven aan de Category Captainship door het vormen van een gemeenschappelijke visie

Vele retailers zijn al bekend met Het Perfecte Schap®
en ervaren een optimaal rendement!