Het Perfecte Schap®

SchapMonitor®

Hoe de vraag ook gesteld wordt, uiteindelijk gaat het om het optimaliseren van het schap- en/of merkrendement.

De vervolgvragen zijn vaak:

  • Waar te beginnen?
  • Hoe hier invulling aan te geven?

Hoewel tactisch van aard, is het schap van strategische waarde. Indien goed ingericht, versterkt het de formule uitgangspunten, de merkwaarden en bewerkstelligt het de uitgangspunten en uitvoering van Category Management.

Daarnaast verbetert het de winkelervaring en het schaprendement.

Een diversiteit van stakeholders spelen dan ook een belangrijke rol in de totstandkoming van Het Perfecte Schap.

SchapMonitor®, een Objectieve Prestatie Indicator.

SchapMonitor® is een Objectieve Prestatie Indicator waarin 10 facetten met 50 onderliggende beïnvloedingsfactoren zijn meegenomen. Deze zijn van invloed op de mate van succes van het schap. Het geeft niet alleen inzicht in hoeverre het schap een optimaal rendement behaalt, het legt ook de opportuniteiten bloot waar de kansen te behalen zijn binnen de commerciële strategie of uitvoering.

SchapMonitor® kan dienen als:

  • Opmaak voor een plan van aanpak
  • Sense check huidige categorie visie
  • Sense check huidig schappenplan
  • Opmaak voor een intern training- en ontwikkelingsplan
  • Gemeenschappelijke werksessie met handelspartner

Schapmonitor® is de meetlat om tot een perfect schap te komen!

Vele retailers zijn al bekend met Het Perfecte Schap®
en ervaren een optimaal rendement!