Objectieve Prestatie indicator

Grondige analyse

SchapMonitor® levert een grondige analyse op van alle aspecten die van belang zijn om te komen tot Het Perfecte Schap®.

Zet de uitkomsten op verschillende manieren in:

  1. Door een Prestatie Scan krijgt u inzicht in waar de krachten en kansen liggen van de organisatie
  2. Ontdek in welke fase de organisatie zich bevindt. Met het Sofisticatie Model krijgt u inzicht in wat de belangrijkste aandachtspunten zijn om te verbeteren
  3. Krijg een beeld van de huidige veelvoorkomende barrières en gevolgen van uitstel wanneer men niet over het inflectiepunt stijgt. Dit helpt bij de interne aansturing en invulling van het plan van aanpak
  4. Vergelijk de Prestatie Scan met de benchmark zodat u, als organisatie, weet waar u staat (Sense check)
  5. Maakt met behulp van De SchapMonitor® een gedegen plan van aanpak te maken om tot het optimale schap te komen.

Model Schapmonitor

Vele retailers zijn al bekend met Het Perfecte Schap®
en ervaren een optimaal rendement!